JaJuf.nl PABO Lessen Forum PABO & Werk Vakanties
 
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Aardrijkskunde
Algemeen
Bewegingsonderwijs
Biologie
Creatief
Cultuur
Drama
Engels
Geschiedenis
Hoeken
Kring
Muziek
Rekenen
Taal
Techniek
Verkeer
 
Algemeen
Carnaval
Dierendag
Dit ben ik
Halloween
Herfst
Kerst
Kinderboekenweek
Koninginnedag
Lente
Moederdag
Oud en Nieuw
Pasen
Sint Maarten
Sinterklaas
Sprookjes
Vaderdag
Vakantie
Winter
Ziek
Zomer
 
Onderwerp : Een les over de botjes in je hand. Met handige werkbladen
Leergebied : Biologie Thema : Algemeen
Groep : _5_ _3_ _4_
Bijlage : botjes van je hand werkblad.doc
Beginsituatie (algemeen en specifiek)
De kinderen hebben nog niet eerder een les gehad over het skelet. Ze vinden het vaak moeilijk om zich een voorstelling te maken van het inwendige lichaam. De meeste leerlingen zijn zich wel bewust dat er botten in het lichaam zitten. Vaak hebben ze echter een verkeerde voorstelling over het geraamte.
Motivering
Een leerling heeft een tijd geleden een ernstig ongeluk gehad, daarom zijn de kinderen nu erg bezig met het lichaam. .
 
 
Leerdoelen (voor leerlingen)
De leerlingen weten dat het geraamte bestaat uit verschillende botten. Ze weten dat een hand bestaat uit heel veel kleine botjes.
 
Leerdoelen voor jezelf (denk aan semesterdoelen en vakspecifieke doelen)
De les gestructureerd voorbereiden hebben en duidelijk uitgevoeren hebben.
 
 
 
 
Activiteiten om eigen leerdoelen te bereiken
Goed lezen. Vooraf de kopien maken. Zorgen dat alles voor mij duidelijk is.
 
Leermiddelen
Keukenhandschoen, potloden, rontgenfoto’s, blaadje tekenpapier, kopie van rontgenfoto, bijlage 1.
 
 
 
 
 
 

 
Lesopzet (inleiding; kern [instructie, opdracht, spel, hoekenwerk, uitleg, gesprek,etc.];evaluatie) (klassikaal,groepen, individueel)
10min
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15min
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
15min
Inleiding:
Introductie van de les. Ik vertel de kinderen dat ze iets gaan leren over hun eigen geraamte. (de botjes in het lijf).
Vragen, is een bot hard of zacht.
Huishoudhandschoen zonder potlood laten zien
Huishoudhandschoen met potloden laten zien.
Ik maak de kinderen duidelijk dat ze veel botjes zelf kunnen voelen. Zelf laten zien door mijn hand te voelen
Aangeven dat ze zelf nu hun botjes moeten gaan voelen en moeten gaan tekenen.
 
 
Kern:
Blanco blaadjes uitdelen.
Omtrek van hand hierop tekenen. Zoals op de rontgenfoto. (de linkerhand. Voor linkhandigen de rechterhand andersom.)
 
Eerst dun met potlood tekenen. Zodat ze kunnen verbeteren.
 
Rondlopen en kijken of het goed gaat. Als ze vingers of palm aan een stuk tekenen zeggen dat ze nog eens goed moeten voelen.
 
Als ze klaar zijn, op gang gaan kijken naar de rontgenfoto’s van de hand. Hebben ze het goed getekend? Foto vergelijken met de foto van de hond. Conclusie opschrijven.
 
Bespreken:
Kopieen van de rontgenfoto uitdelen. Leerlingen tijd geven om de tekening met de kopie te vergelijken en te verbeteren. Als ze klaar zijn, dan kunnen ze buiten naar de rontgenfoto gaan kijken.
 
Afsluiting.
Welke botjes waren moeilijk te voelen? Namen van deze botjes benoemen.
Botbreuken bespreken.
Wat heb je gebroken
Waar zat de breuk precies
Hoe kwam dat
Hoe merkte je dat het gebroken was?
Wat werd er aan gedaan?
Hoelang duurde het voordat het genezen was?
 
Botbreuk laten zien rontgen.
 
Conclusies van deze les:
De harde delen in het lichaam zijn botten
In de hand zit niet een groot bot, maar vele kleine botjes
Als je een bot breekt dan doet dat meestal erge pijn
Je kunt een lichaamsdeel met een gebroken bot niet gebruiken of bewegen
Een gebroken bot geneest in ongeveer 6 weken.
 
Kopieren blz. 17
Kopieren werkblad
Ophangen rontgenfoto: 1, 2, en *2

 
Aan te leren begrippen en vaardigheden
Leraaractiviteiten
Leerlingactiviteiten
Aandachtspunten klassenmanagement
 
 
Geraamte, botten
 
 
 
 
 
 
--------------------------------
 
voelen van de botten
bewust worden van botten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------
 
 
 
 
botbreuk
genezing
gips
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------
 
blanco vellen uitdelen
 
 
 
 
kopieen hand uitdelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------